Limfog till sättsteg

Limfog till sättsteg används när trappan är stängd. Sättsteg är det mellanrum som finns mellan varje plansteg.

Hos oss på Nissabo erbjuder vi dig sättsteg i färdiga längder i främst ek, fur & björk. Detta har visat sig väldigt uppskattat för dig som trapptillverkare. Det är färdigt direkt för CNC-körning. Det här är ett perfekt alternativ för dig då det sparar både mycket tid & spillkostnader.

Trapptillverkare