Limfog till sättsteg

Limfog till sättsteg används när trappan är stängd. Sättsteg är det mellanrum som är mellan varje plansteg.

Vi erbjuder dig sättsteg i färdiga längder i främst ek, fur & björk. Detta har visat sig väldigt uppskattat för dig som trapptillverkare. Det är färdigt direkt för CNC-körning. Sparar mycket tid & spillkostnader.

Sättsteg i limfog