Certifikat

Vi kan nu erbjuda FSC® & PEFC® certifierade produkter. Att bli certifierade är ett medvetet mål i vår strategi att få marknaden att välja mer hållbara material, (fastän massivträ redan i sig är en av de material som har minst miljöpåverkan). Har du som kund fått förfrågan på att leverera en certifierad produkt och du är själv certifierad så kommer vi tillsammans att kunna ro projektet i hamn.